Naším cieľom je poskytnúť klientom komplexné zabezpečenie právnych služieb vo všetkých štandardných oblastiach súvisiacich s ich podnikateľskou činnosťou.

 

Právo obchodných spoločností a obchodné zmluvné vzťahy

Našim klientom sme pripravení poradiť pri zakladaní, či reštrukturalizácii ...

Čítaj ďalej...

Fúzie, akvizície a reštrukturalizácie podnikov

Navrhneme pre Vás štruktúru transakcie, zrealizujeme právny audit...

Čítaj ďalej...

Právo hospodárskej súťaže a protimonopolné právo

Transakcie väčšieho rozsahu, akékoľvek dohody a zmluvy s konkurentmi...

Čítaj ďalej...

Pracovné právo

Pracovné právo je striktne regulované a obsahuje množstvo kogentných ustanovení.

Čítaj ďalej...

Právo nehnuteľností a výstavby

Administratívne právo a regulované odvetvia

Sporová agenda

 
 

Design by Patricia Schaffer

All rights reserved S. A. Legal, s.r.o. 2011 ©