S.A.Legal, s.r.o. Vajnorská 11, 831 03 Bratislava
tel.: +421 904 087 537
e-mail: office@sa-legal.sk

slogan

Advokátska kancelária S.A.Legal, s.r.o. je mladá advokátska kancelária zakladajúca si na profesionalite, vysokom štandarde služieb a osobnom prístupe ku každému klientovi.

Poskytujeme praktické a komerčne orientované právne poradenstvo zodpovedajúce medzinárodnému štandardu a zohľadňujúce špecifiká právneho a podnikateľského prostredia Slovenskej republiky, a to vo všetkých právnych odvetviach súvisiacich s podnikateľskou činnosťou našich klientov, najmä v

  • práve obchodných spoločností,
  • obchodných zmluvných vzťahoch,
  • oblasti fúzií a akvizícií,
  • práve hospodárskej súťaže,
  • pracovnom práve,
  • práve nehnuteľností a výstavby.
 

Design by Patricia Schaffer

All rights reserved S. A. Legal, s.r.o. 2011 ©